: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:00 26/05/2018

Quy định mới về quản lý thuốc kháng HIV

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 08/2018/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2017/TT-BYT quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ KCB BHYT và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT.

Theo đó, Thông tư 08/2018/TT-BYT sửa đổi đơn vị mua sắm thuốc kháng HIV từ “Đơn vị mua sắm thuốc kháng HIV tập trung cấp quốc gia” thành “Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia”. Đây là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập tháng 3/2017, có chức năng tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc (thuộc danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp quốc gia) do Bộ Y tế ban hành và tổ chức đàm phán giá thuốc thuộc danh mục thuốc đàm phán giá. Thông tư cũng sửa đổi Khoản 2, Điều 3 của Thông tư 28 về “Quy trình lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV”.

Theo đó, trách nhiệm lập nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV sẽ không có sự tham gia của cơ quan BHXH, mà chỉ do cơ sở y tế hoàn thành việc lập nhu cầu sử dụng thuốc của năm tiếp theo và gửi đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố trước ngày 10-3 hằng năm.

Ngoài ra, Thông tư bãi bỏ quy định về trách nhiệm của cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng với cơ sở y tế trong việc phối hợp với cơ sở y tế lập dự trù thuốc kháng HIV bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong năm; bãi bỏ quy định về trách nhiệm của Cục Phòng chống HIV/AIDS về quản lý tình hình thực hiện văn bản thỏa thuận khung, hợp đồng cung ứng và chất lượng dịch vụ cung cấp thuốc kháng HIV của nhà thầu cung ứng.

Các điều khoản sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong Thông tư 28/2017/TT-BYT sẽ có hiệu lực từ 15/6/2018    

L.H.