Rà soát tình hình dạy học trực tiếp, thúc đẩy mở cửa trường học

Nguyễn Hoài

Bộ GDĐT vừa có công văn số 4983/BGDĐT-GDTC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, nhằm thúc đẩy mở cửa trường học và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong ngành Giáo dục, Bộ GDĐT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phổ chỉ đạo báo cáo tiến độ và kết quả triển khai hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục theo Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ GDĐT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện tổ chức khảo sát, đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với ngành Giáo dục địa phương; đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Bộ GDĐT đề nghị các địa phương báo cáo tình hình dạy học trực tiếp, báo cáo Bộ trước ngày 6/11. 
Bộ GDĐT đề nghị các địa phương báo cáo tình hình dạy học trực tiếp, báo cáo Bộ trước ngày 6/11. 

Trước mắt, đề nghị các địa phương báo cáo Bộ GDĐT về tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và đề xuất Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở GDĐT lên phương án, kịch bản xử lý tình huống khi dịch bệnh xảy ra trong trường học; kiện toàn, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên y tế trường học, đảm bảo mỗi cơ sở giáo dục đều có nhân viên y tế trực, có đầu mối cơ sở y tế phối hợp với cơ sở giáo dục và cùng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về chuyên môn trong công tác phòng chống dịch.  

Bộ GDĐT cũng yêu cầu các địa phương báo cáo theo các nội dung nêu trên trước ngày 6/11.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất