Sắc Xuân trên thành phố Tây Đô

Quang Vinh

Xuân Tân Sửu năm 2021 dường như đến sớm hơn với nhân dân thành phố Cần Thơ, bởi ngoài sự đổi thay của đất trời còn một sức xuân lan tỏa của thành phố trẻ Tây Đô vùng đồng bằng sông nước giàu sức sống, mang một cuộc sống thực sự no ấm, hạnh phúc.

Bí Thư Thành uỷ Cần Thơ Lê Quang Mạnh thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách.
Bí Thư Thành uỷ Cần Thơ Lê Quang Mạnh thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách.

Hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (gọi tắt là Nghị quyết số 45), các nghị quyết của Đảng, thành phố Cần Thơ đã giành được những thành tựu to lớn trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, từng bước khẳng định trung tâm động lực phát triển của Vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trên nhiều lĩnh vực.

Diện mạo mới

Những trục đường nông thôn và đô thị thành phố Cần Thơ ngày cận Tết Tân Sửu 2021 rợp một màu cờ tung bay phấp phới, nhiều dải hoa dọc các trục đường tỏa hương thơm ngát. Nhà cửa của người dân ở các khu dân cư được trang hoàng sạch đẹp. Niềm vui về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc đang lan tỏa đến từng khu phố, thôn xóm và gia đình.

Theo lãnh đạo TP Cần Thơ, việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 45 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố qua các nhiệm kỳ đã làm cho diện mạo của thành phố ngày càng phát triển, khang trang, văn minh, hiện đại.

Cụ thể là quán triệt mục tiêu của Nghị quyết số 45, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố đã thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, quy hoạch, đề án để cụ thể hóa, triển khai với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, xác định những nhiệm vụ cụ thể, những khâu đột phá, bước đi cho từng năm trong giai đoạn 2005-2020.

Nhờ đó, kinh tế thành phố tăng trưởng khá, chất lượng và quy mô nền kinh tế được nâng lên; thành phố là địa phương duy nhất trong vùng ĐBSCL có điều tiết ngân sách về Trung ương; từng bước khẳng định là một trong những động lực tăng trưởng của vùng ĐBSCL.

Giai đoạn 2006-2019, tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt mức bình quân 7,27% (riêng giai đoạn 2015-2020 là 7,53%) cao hơn mức bình quân chung của cả nước, cao nhất trong vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL; hằng năm đóng góp khoảng 12% GRDP của vùng ĐBSCL; tổng sản phẩm bình quân đầu người đến cuối năm 2029 đạt 94,5 triệu đồng, gấp 7,1 lần so với năm 2005.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thăm doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gạo.
Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thăm doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gạo.

Với nỗ lực phấn đấu và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, TP Cần Thơ đã hoàn thành trước thời hạn chương trình xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2011-2019, thành phố đã huy động tổng các nguồn vốn được 13.942 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới và hiện nay đang tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến đến nông thôn mới kiểu mẫu. Môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đã thúc đẩy các khu vực kinh tế phát triển đa dạng, thu hút được nhiều nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Công tác quy hoạch và phát triển đô thị thực hiện có hiệu quả, trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương với điểm nhấn về cảnh quan và kiến trúc là “sáng, xanh, sạch, đẹp”; tỷ lệ đô thị hóa đến nay đạt khoảng 70%, cao hơn gần 2 lần so với mức trung bình cả nước. Kết cấu hạ tầng đô thị, đặc biệt là hạ tầng giao thông, không ngừng được cải thiện, kết nối với mạng lưới đô thị vùng, giúp Cần Thơ làm tốt vai trò đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng, liên vận quốc tế. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng ĐBSCL về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,3%, thấp nhất so với các tỉnh vùng ĐBSCL.

Ông Lư Văn Điền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ, cho rằng: Kết quả thành phố Cần Thơ đạt được là rất đáng tự hào. Diện mạo đô thị thành phố đã phát triển theo hướng văn minh, hiện đại; nhiều dự án khu dân cư, dự án phát triển đô thị, trung tâm thương mại và dự án nâng cấp đô thị được thực hiện hiệu quả. Hệ thống trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và cơ sở y tế được đầu tư xây dựng, phát triển mạnh mẽ. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định. “Tôi tin rằng, với sự đoàn kết thống nhất của cấp ủy, chính quyền, sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, thành phố Cần Thơ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới, xứng tầm là một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước, khẳng định vai trò trung tâm động lực phát triển của vùng ĐBSCL”, ông Lư Văn Điền nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, nhấn mạnh: Những thành tựu đạt được là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố Cần Thơ và những kết quả này cũng là tiền đề, là nền tảng quan trọng, tạo đà cho thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo, xứng đáng là thành phố trung tâm của vùng ĐBSCL, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước.

Khí thế phấn khởi trong doanh nghiệp..
Khí thế phấn khởi trong doanh nghiệp..

Xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân

Ngày 5/8/2020, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Nghị quyết số 59). Bộ Chính trị xác định mục tiêu đến năm 2030 Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc. Đồng thời, xác định mục tiêu đến năm 2045 Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL; thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở Châu Á.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng xác định xây dựng và phát triển TP Cần Thơ với các các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết số 59. Đồng thời, xác định 3 khâu đột phá là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế; huy động mọi nguồn lực thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; tận dụng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phát triển mạnh mẽ hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Phấn đấu thực hiện 20 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, môi trường, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh. Cụ thể là, tăng trưởng kinh tế (GRDP) giai đoạn 2020 - 2025 bình quân đạt 7,5-8,0%/năm; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá hiện hành) bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 145 - 160 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân 10-12,5%/năm; tỷ lệ thu ngân sách/GRDP bình quân khoảng 12-14% GRDP/năm của giai đoạn 2020 – 2025; tỷ lệ đô thị hóa đạt 76%...

TP Cần Thơ điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn, thân thiện, mến khách.
TP Cần Thơ điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn, thân thiện, mến khách.

Ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết: Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 59 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Cần Thơ sẽ chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp động bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Cụ thể là chỉ đạo các ngành, các cấp, nhất là người đứng đầu, tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai học tập, quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 59 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân nhận thức và hành động. Các cấp, các ngành tiến hành ngay việc cụ thể hóa, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết số 59 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.

Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án khả thi, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch ngay từ những tháng đầu, năm đầu triển khai thực hiện các Nghị quyết. Thành phố đã và đang đề nghị Chính phủ ban hành Chương trình hành động, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thực hiện Nghị quyết số 59 giúp thành phố có cơ sở và cơ chế đặc thù để xây dựng và phát triển trong giai đoạn mới.

Một mùa xuân mới, với niềm hi vọng mới lại hiện hữu trên mảnh đất Cần Thơ. Nền tảng, cơ sở thực tiễn vững chắc đạt được trong những năm qua, cùng với sự đồng thuận, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân sẽ là động lực để TP Cần Thơ vững bước vào giai đoạn mới, với niềm tin và kỳ vọng phát triển lên tầm cao mới, toàn diện, vững chắc hơn.

Sắc Xuân trên thành phố Tây Đô - Ảnh 1

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Gia tăng tình trạng trẻ hóa tội phạm

Gia tăng tình trạng trẻ hóa tội phạm

Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Thực trạng và giải pháp ngăn chặn nguy cơ người trẻ phạm tội" đã phân tích nguyên nhân dẫn đến người trẻ phạm tội...
Người cao tuổi: Chưa giàu đã già

Người cao tuổi: Chưa giàu đã già

Ngày 15/4, tại Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “2021 sự thay đổi - vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn”; hoạt động lễ ký kết chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

Tin nóng

Kênh Nhà Lê có màu đen bất thường

Kênh Nhà Lê có màu đen bất thường

Ngày 14/4, UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường về tình trạng nước kênh Nhà Lê có dấu hiệu bị ô nhiễm...

Xem nhiều nhất