Sai phạm tại Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam: Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan

Đức Sơn

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phê bình lãnh đạo Bộ Y tế trong việc trong việc thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam, không thực hiện đúng các quy định của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thiếu kiểm tra, giám sát đối với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam trước khi cổ phần. Đồng thời, Bộ Y tế làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Sai phạm tại Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam: Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan

Theo kết luận của TTCP, Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam là Tổng công ty nhà nước nhưng quy mô hoạt động nhỏ, tài sản, nguồn vốn không lớn và nhân lực không nhiều. Quá trình thanh tra, TTCP đã phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn, sáp nhập.

Cụ thể, trong quá trình cổ phần hoá Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam giai đoạn 2007-2010, Bộ Y tế không báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến về vướng mắc để hoàn thành việc cổ phần hoá Tổng công ty. Đáng chú ý, sau khi chuyển thành Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam, doanh nghiệp này không thực hiện nghiên cứu sản xuất trang thiết bị y tế, không phát triển được nguồn vốn nhà nước đầu tư.

Về phía Bộ Y tế, TTCP xác định, Bộ Y tế chưa thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm quy định tại Nghị định 99/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Trong công tác xây dựng phương án cổ phần hóa doanh nghiệp, Cơ quan thanh tra cho rằng, Quyết định số 4208/QĐ-BYT ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 59/2011/ND-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ. Bộ Y tế chưa ban hành kế hoạch, lộ trình triển khai công tác cổ phần hóa theo quy định. Công ty TNHH MTV Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam và Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á không thực hiện đúng thời gian hoàn tất hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp.

Theo TTCP, Bộ Y tế ban hành quyết định về giá trị doanh nghiệp cổ phần chậm so với quy định. Ngoài ra, phương án sử dụng đất được phê duyệt chậm, không đúng tiến độ và sử dụng đất không đúng quy hoạch.

Quá trình thanh tra, TTCP cũng phát hiện Tổng công ty đến thời điểm 12/7/2016 còn có những khoản nợ khó đòi quá hạn. Khi thực hiện phương án cổ phần hóa, Bộ Y tế không ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo uỷ quyền đối với phần vốn nhà nước, chưa thường xuyên yêu cầu người đại diện báo cáo theo quy định.

Kết luận của TTCP cũng chỉ rõ, khi xác định giá trị doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần, Ban Chỉ đạo cổ phần hoá không chỉ đạo, kiểm tra, xác định lại các khoản đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán phát sinh tăng hoặc giảm, so với giá đang hạch toán trên sổ kế toán, không báo cáo Bộ Y tế về giá trị tăng thêm của cổ phiếu Mediplast từ 25.200 đồng/1 cổ phiếu lên 29.484 đồng/1 cổ phiếu và không xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần thực hiện chưa đúng quy định, phản ánh không chính xác giá trị doanh nghiệp.

TTCP khẳng định, việc sáp nhập Mediplast vào Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - Công ty cổ phần chưa thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau thời gian 1 năm khi Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần thì phải hoàn thành việc thoái vốn, sau khi thoái vốn mới được tiến hành sáp nhập nhưng Tổng công ty Thiết bị Y tế - Công ty cổ phần lại tiến hành sáp nhập trước khi tiến hành thoái vốn.

Từ kết quả thanh tra, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế yêu cầu Ban Chỉ đạo cổ phần hóa khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế. Đồng thời, xác định lại trị giá cổ phần, số lượng cổ phần, xác định lại phần vốn nhà nước. Đồng thời, Bộ Y tế phải làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với các đơn vị cá nhân trước những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên.

TTCP đề nghị phê bình lãnh đạo Bộ Y tế trong việc thực hiện cổ phần hóa Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam, không thực hiện đúng các quy định của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thiếu kiểm tra, giám sát trước khi cổ phần.

TTCP cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hà Nội theo dõi, đôn đốc xử lý những tồn tại trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại số 1 ngõ 135 Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội và số 89 Lương Định Của, quận Đống Đa. Lập hồ sơ xử lý thu hồi cơ sở nhà, đất theo quy định của pháp luật nếu Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam- CTCP vi phạm vào những quy định về sử dụng đất đai tại hai cơ sở nêu trên.

Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam- CTCP hủy bỏ và không công nhận kết quả của 2 chứng thư thẩm định giá và các văn bản, phương án lấy kết quả của hai chứng thư thẩm định làm cơ sở hoặc làm căn cứ, do kết quả thẩm định giá là không chính xác, không có cơ sở. Đồng thời thực hiện nộp ngay khoản tiền lãi do chậm nộp số tiền thu từ việc bán cổ phần về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất