: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:12 28/08/2019

Australia hợp tác với OECD chống các nội dung cực đoan trực tuyến

Australia sẽ hợp tác với Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và New Zealand phát triển một giao thức báo cáo dành cho các công ty công nghệ nhằm giúp những công ty này thống nhất cách thức công bố công khai số lượng các bài viết có nội dung khủng bố cực đoan.