: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:26 31/10/2019

Bưu điện Áo bị phạt do vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu khách hàng

Bộ Tư pháp Áo đã phạt cơ quan bưu chính nước này - Bưu điện Áo - 18 triệu euro vì sử dụng dữ liệu khách hàng cho việc dự báo khuynh hướng chính trị.