: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:08 10/03/2018

Năm 2020, vận hành thống nhất hệ thống thông tin đất đai trên toàn quốc

Hội thảo “Mô hình và phần mềm vận hành hệ thống thông tin đất đai” do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 9/3.

Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà cho biết, theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, Bộ TNMT sẽ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia theo lộ trình Chính phủ điện tử, cũng như hệ thống thông tin quản lý đất đai được vận hành thống nhất trên phạm vi toàn quốc. 

Tuy nhiên, một yêu cầu rất quan trọng là hạ tầng kỹ thuật công nghệ của hệ thống thông tin đất đai cũng cần phải phù hợp với khung kiến trúc của Chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc của Chính phủ điện tử của Bộ TNMT và kiến trúc của Chính phủ điện tử của các địa phương...    

A.Phương