: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:26:44 - Thứ năm, 18/10/2018

Thừa Thiên – Huế dành 20 tỷ đồng hoàn thiện hệ thống Chính quyền điện tử

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, tỉnh sẽ dành nguồn vốn ngân sách 20 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống chính quyền điện tử (CQĐT) giai đoạn 2018 - 2020.

Thừa Thiên – Huế dành 20 tỷ đồng hoàn thiện hệ thống Chính quyền điện tử

Ảnh minh họa. 

Theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Hoàn thiện Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020” thì Dự án có 5 hợp phần, bao gồm: xây dựng hệ thống dự phòng nóng hạ tầng dùng chung của tỉnh; xây dựng hệ thống thông tin văn phòng điện tử của tỉnh; nâng cấp Cổng dịch vụ công tỉnh; chuẩn hóa hệ thống thông tin kết nối với người dân, doanh nghiệp; nâng cấp nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông CQĐT.

Các hợp phần trên được hoàn thiện nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng CQĐT, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã; đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin CQĐT; đẩy mạnh các giải pháp có tính dùng chung, tích hợp và theo hướng triển khai thống nhất trên địa bàn tỉnh; xây dựng thành công hệ thống thông tin chính quyền điện tử.

Mục tiêu của đề án nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng Chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin chính quyền điện tử. Đẩy mạnh các giải pháp có tính dùng chung, tích hợp và theo hướng triển khai thống nhất trên địa bàn tỉnh. Xây dựng thành công hệ thống thông tin chính quyền điện tử. Tăng cường năng lực chỉ đạo điều hành và xử lý công việc hành chính qua môi trường mạng, tạo điều kiện thuận lợi nhất phục vụ cho công dân, doanh nghiệp và tổ chức trên môi trường mạng. Đảm bảo kết nối liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ liên thông quốc gia (NGSP). Hoàn thiện Chính quyền điện tử làm nền tảng cho phát triển dịch vụ đô thị thông minh.

Lê Minh