SCIC về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

T.Hằng

Ngày 12/ 11, Bộ Tài chính đã chính thức bàn giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo đó, để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của SCIC thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển SCIC giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, củng cố mô hình và năng lực hoạt động để SCIC thực hiện vai trò là nhà đầu tư của Chính phủ để đầu tư vào những dự án, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, tiếp tục làm đầu mối thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp sau cổ phần hóa. 

Sau khi tiếp nhận SCIC, Uỷ ban sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chỉ đạo SCIC tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng được vị trí, vai trò và nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp thành viên theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Dự toán thu ngân sách nhà nước tăng

Dự toán thu ngân sách nhà nước tăng

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 3 năm 2022-2024.

Tin nóng

Tình trạng nghẽn lệnh tái diễn

Tình trạng nghẽn lệnh tái diễn

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM đã phải tạm ngừng phiên giao dịch để đảm bảo an toàn cho hệ thống chung sau khi giá trị giao dịch trên HOSE đã vượt mức 21,7 nghìn tỷ đồng.

Xem nhiều nhất