Sẽ cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP

H.Vũ

Văn phòng Quốc hội cho biết: Từ ngày 15 đến 17/10 sẽ diễn ra phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, dự kiến tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến các báo cáo về kinh tế- xã hội, cơ cấu nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi, gồm: Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2019; Báo cáo giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2016-2020; Báo cáo giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH13 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Báo cáo giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến các báo cáo về ngân sách nhà nước, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn gồm: Báo cáo về Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019-2021 (trong đó có đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020). 

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam đồng thời, cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. 

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tiến hành xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước; Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội và cho ý kiến về công tác nhân sự.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất