Sơ kết 7 năm thực hiện Luật Xuất bản

Minh Quân

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Bộ TTTT tổ chức Hội nghị toàn quốc Sơ kết 7 năm thực hiện Luật Xuất bản năm 2012.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, qua 7 năm thực hiện Luật Xuất bản, công tác tuyên truyền, phổ biến luật đã được cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và các địa phương quan tâm, triển khai sâu rộng. Tuy nhiên, số lượng thủ tục hành chính còn nhiều, thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính dài, dẫn đến có thời điểm một số thủ tục thực hiện chậm, ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà xuất bản, các đơn vị liên kết xuất bản.

Sau khi nghe ý kiến tham luận và thảo luận, Thứ trưởng Bộ TTTT Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng, đối với các cơ quan chủ quản NXB phải tăng cường trách nhiệm chủ quản; tiếp tục quan tâm đầu tư về trụ sở, nhân lực; chủ động phối hợp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho nhà xuất bản nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động…

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, đánh giá những hạn chế, tồn tại, vướng mắc nảy sinh qua 7 thực hiện Luật Xuất bản và đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể, khả thi với cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, nhất là các giải pháp về cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với từng lĩnh vực xuất bản, in, phát hành.

Đối với Sở TTTT các tỉnh, thành phố, cần tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xuất bản cho các đối tượng quản lý, nhất là trong lĩnh vực in, lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm theo phân cấp; Tăng cường công tác giám sát, theo dõi việc tuân thủ các điều kiện hoạt động sau khi cấp giấy phép, xác nhận đăng ký hoạt động; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm trong hoạt động xuất bản, in, phát hành trên địa bàn.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất