Sở TNMT Sơn La: Nhiều sai phạm trong tuyển dụng viên chức

Đức Sơn

Thanh tra đột xuất việc tuyển dụng viên chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) và công tác cán bộ tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La phát hiện hàng loạt sai phạm.

Thanh tra công tác tuyển dụng viên chức tại Sở TNMT, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Sơn La phát hiện một số sai phạm như: Tại thông báo số 1162/TB-STNMT ngày 30/10/2019 và Thông báo số 1373/TB-STNMT, Báo cáo số 1398/BC-STNMT ngày 13/12/2019 có trích dẫn về cách tính điểm và xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP là chưa đúng.

Bên cạnh đó, Hội đồng xét tuyển viên chức ban hành Công văn số 21/CV-HĐTD ngày 04/12/2019 về việc đối chiếu Bằng tốt nghiệp đại học, các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, không đúng thẩm quyền. Ngoài ra, nội dung công văn chưa ghi rõ về việc xuất trình bản chính để chứng minh đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.

Đoàn thanh tra cũng phát hiện, quyền hạn, chức vụ, họ tên của người có thẩm quyền tại một số văn bản của Hội đồng Tuyển dụng, các ban giúp việc của Hội đồng Tuyển dụng chưa đảm bảo theo quy định.

Đoàn thanh tra Sở Nội vụ xác định, Thông báo số 669/TB-STNMT ngày 10/6/2020 không có danh sách dự kiến người trúng tuyển. Mặt khác nội dung Thông báo số 669/TB-STNMT ngày 10/6/2020 thông báo kết quả phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 không trùng khớp với nội dung của biểu kèm theo Thông báo số 669/TB-STNMT do đó chưa đúng quy định.

Ngoài ra, công tác tổ chức, cán bộ tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sơn La cũng tồn tại nhiều vi phạm. Theo đó, Sở Nội vụ phát hiện Văn phòng đăng ký đất đai ban hành quyết định biệt phái, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương chưa thực hiện đúng theo nội dung Công văn số 3353/STNMT-VP ngày 25/11/2019 của Sở TN&MT về việc cho chủ trương về công tác cán bộ. Cụ thể Sở TN&MT cho chủ trương: “...nhất trí cho đồng chí Phạm Văn Phương thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Đăng ký đất đai tỉnh, điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mai Sơn”.

Sở Nội vụ cho rằng, việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Phương giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mai Sơn chưa thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể mã số chức danh nghề nghiệp viên chức tối thiểu là V.06.01.02, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tối thiểu là hạng III, hiện tại ông Phạm Văn Phương đang giữ mã số chức danh nghề nghiệp viên chức là V.06.01.03 hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng IV.

Theo Đoàn thanh tra, việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Cường giữ chức vụ Trưởng phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận khi chưa miễn nhiệm, điều động ông Phạm Văn Phương hiện đang là Trưởng phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận và chỉ quyết định biệt phái ông Phạm Văn Phương giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mai Sơn dẫn đến tại thời điểm bổ nhiệm Văn phòng đăng ký đất đai có 2 Trưởng phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận.

Ngoài ra, việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 5 huyện: Thành phố Sơn La, Yên Châu, Quỳnh Nhai, Bắc Yên, Sốp Cộp, chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn theo vị trí việc làm được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 (vị trí việc làm Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phải là Địa chính viên hạng III mã số chức danh V.06.01.02 trở lên).

Về thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Sở TNMT chưa tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cho viên chức ngành tài nguyên và môi trường theo quy định.

Về nguyên nhân dẫn đến các sai sót trên, Sở Nội vụ đánh giá, bộ phận tham mưu giúp việc cho tập thể lãnh đạo Sở và Hội đồng Tuyển dụng viên chức chưa nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức dẫn đến một số sai sót trong quá trình ban hành văn bản. Mặt khác, bộ phận tham mưu giúp việc chưa nghiên cứu kỹ Quyết định số 2119/QĐUBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh và Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLTBTNMT-BNV để tham mưu cho tập thể lãnh đạo Sở thực hiện.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất