Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên: Rà soát, kiểm điểm trách nhiệm theo kết luận thanh tra

Hoàng Sa

Liên quan đến nhiều vấn đề sai phạm theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ đang được Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên tiến hành rà soát, thực hiện kiểm điểm trách nhiệm.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố Kết luận số 1046/KL-TTCP ngày 1/7/2021 về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn từ 1/1/2010 đến 31/12/2018).

Tiếp đó, ngày 15/7/2021 TTCP đã ban hành Thông báo số 1113/TB-TTCP “Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn từ 1/1/2010 đến 31/12/2018)”. Tại bản Thông báo này, TTCP đã chỉ ra nhiều sai phạm trong vấn đề về tài nguyên, khoáng sản, đất đai, xây dựng,… và trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức liên quan của tỉnh Thái Nguyên.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ký ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kết luận số 1046 của TTCP nhằm thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của TTCP tại Kết luận số 1046, xác định rõ tiến độ thực hiện, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, qua đó kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, không để thất thoát ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục một số yếu kém trong quản lý....

Qua đó cũng chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện rà soát, khắc phục, chấn chỉnh trong Quý III, Quý IV năm 2021.

Đồng thời đã ban hành Quyết định số 2471/QĐ-UBND (ngày 19/7/2021) thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nội dung Kết luận thanh tra số 1046 của TTCP.

Tổ công tác gồm 21 thành viên do ông Đặng Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đã có Báo cáo số 2311/BC-SXD ngày 27/7/2021. Một trong những vấn đề được chú ý là tại Báo cáo này, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đã “bác lại” một trong những vấn đề liên quan tới loạt sai phạm trong quá trình thực hiện Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu ở Thái Nguyên được TTCP chỉ ra.

Về việc rà soát quá trình thực hiện các dự án thuộc Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu ở Thái Nguyên theo nội dung kết luận của Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng: Đối với nội dung “với quy mô và tổng mức đầu tư dự kiến đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua thì theo Luật Đầu tư công, Dự án thuộc nhóm A, thẩm quyền quyết định đầu tư thuộc Thủ tướng Chính phủ”; Sở Xây dựng Thái Nguyên đáp lại: Tại thời điểm lập đề xuất dự án, theo quy định tại Nghị định 15/2015/NĐCP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư không có quy định về chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư mà chỉ có quy định về thẩm quyền phê duyệt đề xuất dự án, tại khoản 1, khoản 2 Điều 17.

Đối với nội dung “UBND tỉnh Thái Nguyên có Quyết định số 2910/QĐ-UBND phê duyệt đề xuất Dự án (nhóm A) trái thẩm quyền, không phù hợp với Nghị quyết 17/NQ-HĐND”, Sở Xây dựng Thái Nguyên cho rằng: Theo quy định tại khoản 1, Điều 17 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP “Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án nhóm A, B và C”, nên UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt đề xuất dự án tại Quyết định 2910/QĐ-UBND là không trái thẩm quyền mà chỉ là phê duyệt khi chưa được thông qua chủ trương sử dụng vốn Nhà nước tham gia thực hiện dự án. Về nội dung này UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 bãi bỏ Quyết định số 2910/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Quốc Khánh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho rằng: Đó không phải là vấn đề “phản bác” lại Kết luận của TTCP mà đó là Văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên để báo cáo UBND tỉnh theo yêu cầu.

Trong kết luận của thanh tra, nội dung của Sở Xây dựng được UBND tỉnh giao cùng các ngành rà soát để thực hiện kết luận thanh tra. Đây chính là văn bản rà soát, thực hiện kết luận thanh tra.

Trước vấn đề được đặt ra là kết luận của TTCP được ban hành từ tháng 7/2021, đến nay việc rà soát và kiểm điểm trách nhiệm được thực hiện như thế nào?. Ông Khánh cho biết, vẫn đang thực hiện làm kiểm điểm, sẽ cố gắng làm nhanh nhất và sẽ thông tin khi có kết quả. Tất cả đều thực hiện theo quy trình, các bước theo quy định từ cá nhân, từ tập thể và từ thời kỳ năm 2010 đến nay.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết: Ông được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Sở Xây dựng từ tháng 9/2015, trong khi TTCP thanh tra giai đoạn từ 1/1/2010 đến 31/12/2018 nên cần phải lật lại tất cả hồ sơ, các cá nhân, người nào, phòng nào trực tiếp xử lý để xác định trách nhiệm. Đối với vị trí lãnh đạo cũng phải phân ra là Giám đốc hay Phó Giám đốc phụ trách mảng thì mới có thể làm rõ trách nhiệm. Tinh thần là làm rất nghiêm túc, cố gắng thời gian nhanh nhất.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất