Sóc Trăng: Các bước chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh đã hoàn tất chờ trình Bộ Chính trị

Quốc Trung - Hồng Diễm ( thực hiện)

Đến thời điểm hiện tại 100% tổ chức cơ sở đảng và Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nhân sự các đảng bộ đều bầu đủ số lượng, vị trí chủ chốt được bầu đủ, đúng với dự kiến nhân sự của cấp uỷ khoá trước chuẩn bị…

Đây là chia sẻ của ông Trần Phước Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng với Đại Đoàn Kết về kết quả công tác đại hội cấp trên cơ sở của tỉnh nhà.

Ông Trần Phước Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng.
Ông Trần Phước Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng.

PV: Sóc Trăng đã hoàn thành đại hội Đảng cấp trên cơ sở. Ông hãy chia sẻ những kết quả nổi bật trong đợt đại hội các cấp vừa xong thưa ông?

Ông Trần Phước Vĩnh: Toàn tỉnh Sóc Trăng có 647 tổ chức cơ sở đảng, gồm: 224 đảng bộ cơ sở và 423 chi bộ cơ sở; với 45.365 đảng viên. Tính đến ngày 31/7, Sóc Trăng có 15/15 đảng bộ cấp trên cơ sở đã tiến hành đại hội, đạt tỷ lệ 100%. Hầu hết các đảng bộ đều bầu đủ số lượng cấp uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ, uỷ viên uỷ ban kiểm tra; bầu bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra đúng với phương án nhân sự của cấp uỷ khoá trước chuẩn bị. Có 2 đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm đại hội điểm; trong đó có 1 đảng bộ thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị đại hội được quan tâm sát sao, văn kiện, nhân sự và tổ chức phục vụ được chuẩn bị chu đáo. Ban thường vụ cấp uỷ cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, phân công cấp uỷ, cán bộ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp uỷ trực tiếp giúp cấp uỷ cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị đại hội. Cấp uỷ cơ sở tiến hành thành lập các tiểu ban, gồm: Tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự và tiểu ban tổ chức phục vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên các tiểu ban và cấp uỷ viên tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội.

Việc ứng cử, đề cử tại đại hội được thực hiện theo đúng quy định; danh sách bầu cấp uỷ khoá mới, bầu ban thường vụ, bầu uỷ ban kiểm tra đều có số dư theo quy định; danh sách bầu cử chức danh bí thư, các phó bí thư và chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra không có số dư. Công tác bầu cử tại đại hội diễn ra nghiêm túc, đúng theo Quy chế bầu cử trong Đảng.

Ông đánh giá như thế nào về chất lượng cán bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ này, có gì mới nổi trội so với các nhiệm kỳ trước thưa ông?

- Qua theo dõi và báo cáo của các Đảng bộ cấp trên cơ sở, công tác chuẩn bị nhân sự cấp uỷ khoá mới được thực hiện chủ động, chu đáo, đúng theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 93-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các hướng dẫn của cấp uỷ trên; nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia được lựa chọn trong nguồn quy hoạch, đảm bảo tiêu chuẩn cấp uỷ viên, có phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực công tác; thực hiện quy trình 5 bước theo hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; riêng nhân sự lần đầu tham gia cấp uỷ được tổ chức khảo sát lấy ý kiến tại nơi công tác, nơi cư trú theo đúng quy trình hướng dẫn; quan tâm phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng phát triển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số (nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số); nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện đồng thời với việc chuẩn bị nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân, UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng số cấp uỷ viên được bầu là 511 đồng chí; trong đó, lần đầu tham gia cấp uỷ 124 đồng chí, tỷ lệ 24,27%; nữ 81 đồng chí, tỷ lệ 15,85%; cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) 75 đồng chí, tỷ lệ 14,68%; dân tộc thiểu số 50 đồng chí, tỷ lệ 9,78%.

Về chất lượng cán bộ nhiệm kỳ này được trẻ hoá, trình độ được nâng cao, cấp ủy viên có tuổi đời dưới 35 tuổi là 11 đồng chí, tỷ lệ 2,15%; từ 35 đến dưới 40 tuổi là 64 đồng chí, tỷ lệ 12,52%; từ 40 đến 50 tuổi là 227 đồng chí, tỷ lệ 44,42%; trên 50 tuổi là 209 đồng chí, tỷ lệ 40,90%.

Về trình độ văn hóa chuyên môn, lý luận chính trị tỷ lệ cấp ủy viên tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%. Tỷ lệ cấp ủy viên tốt nghiệp đại học đạt 75,93%; thạc sĩ đạt 23,87%; tiến sĩ đạt 0,20%. Tỷ lệ cấp ủy viên tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị đạt 5,28%; cao cấp, cử nhân đạt 94,72%.

Ban tổ chức, Ban tuyên giáo đã làm tốt công tác chuẩn bị đại hội các cấp của tỉnh như thế nào ạ?

- Thực hiện Công văn số 8355-CV/BTGTW, ngày 1/4/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các cấp uỷ lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, ngoài việc xây dựng các trang tin tuyên truyền trên đài truyền thanh, còn xây dựng cụm pano, áp phích, biểu ngữ tuyên truyền trên các tuyến đường, trục lộ chính theo hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên.

Mỗi đảng bộ có từ 2 đến 3 công trình chào mừng đại hội. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để chủ động định hướng thông tin, gắn với công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo có liên quan nhân sự đại hội theo đúng quy định, ổn định tình hình trước khi tổ chức đại hội; xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối trước, trong và sau đại hội.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 như thế nào thưa ông?.

- Dự kiến đầu tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ thông qua, trình Bộ Chính trị cho ý kiến dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự, Đảng bộ Sóc Trăng sẽ đăng ký thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào giữa tháng 10.

Đến thời điểm này Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh đã dự thảo lần thứ 9. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Tiểu ban nhân sự hoàn thành Đề án nhân sự theo quy trình 5 bước; tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh uỷ phân công lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị các nội dung, công việc cụ thể phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Kế hoạch số 113-KH/TU, ngày 8/7/2020), hoàn thành đầu tháng 9 để trình Thường trực Tỉnh ủy.

Xin cảm ơn ông!

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất