Sóc Trăng: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác người Việt ở nước ngoài

KHẢ TÚ - TUỆ YÊN

Hội nghị đã trang bị thêm kiến thức, kỷ năng cho cán bộ hội, cũng như giúp các thành viên, hội viên nắm rõ quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước và một số văn bản pháp luật có liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Ngày 23/9, tại Sóc Trăng, Ban Thường vụ Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác vận động kiều bào năm 2022.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các Báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến, triển khai một số nội dung về Luật Cư trú, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Kết luận số 14-KL/TW ngày 11/11/2011 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khoá XI) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Người Việt Nam ở nước ngoài; Chương trình hành động số 30/CTr-MTTW-BTT, ngày 17/10/2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết Người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 1797/QĐ-TTg ngày 12/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài" giai đoạn 2020–2024; Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Kế hoạch số 47-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thử khóa XI “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới".

Bên cạnh việc hướng tới mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác vận động kiều bào, tập hợp, đoàn kết Người Việt Nam ở nước ngoài. Hội nghị, còn là dịp để trang bị thêm kiến thức, kỷ năng cho cán bộ hội, cũng như giúp các thành viên, hội viên nắm rõ quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước và một số văn bản pháp luật có liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin buồn

Tin buồn

Ông Đặng Hồng Tâm (bố đẻ ông Hồng Thanh Quang, nguyên Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết) vừa qua đời.
Tổ xe ôm 'Vì đô thị văn minh'

Tổ xe ôm 'Vì đô thị văn minh'

Được thành lập theo chủ trương vận động của Ủy ban MTTQ TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), từ tháng 4/2022, đến nay mô hình Tổ xe ôm “Vì đô thị văn minh” đã được nhân ...

Xem nhiều nhất