Sơn La phát huy dân chủ ở cơ sở

Tiến Đạt

Với nhiều chương trình hoạt động cụ thể, MTTQ các cấp tỉnh Sơn La đã phát huy vai trò trong giám sát, phản biện xã hội, phát huy dân chủ, hoàn thành tốt vai trò đại diện cho nhân dân, đảm bảo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Chiềng Khoong (Sơn La) giám sát công trình xây dựng trên địa bàn. Ảnh: Thào A Sử.
Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Chiềng Khoong (Sơn La) giám sát công trình xây dựng trên địa bàn. Ảnh: Thào A Sử.

Theo bà Hoàng Thị Lương Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Sơn La đã thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý và phối hợp giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, chú trọng tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Năm 2020, MTTQ các cấp tỉnh Sơn La đã tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, qua phân loại, xử lý đã chuyển 16 đơn đến các cơ quan có chức năng để xem xét, trả lời cho người dân theo quy định.

Qua đó, nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân đã được kịp thời giải quyết thỏa đáng. Đồng thời, MTTQ các cấp tỉnh đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với hơn 8.700 cử tri tham gia với 213 ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân địa phương, được tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng, kèm theo sự giám sát các ngành chức năng trong việc tiếp thu, trả lời nghiêm túc các kiến nghị của cử tri.

Chủ động triển khai hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, MTTQ các cấp tỉnh Sơn La và các tổ chức thành viên thường xuyên phối hợp với chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia các vấn đề ở địa phương, thực hiện đầy đủ các quy trình theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Cùng với đó, vai trò, trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và tổ hòa giải ở cơ sở tham gia hòa giải đã được phát huy, góp phần giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La Hoàng Thị Lương Tâm cũng cho biết, trong thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn nội dung chương trình giám sát, phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm.

Trong năm 2020, MTTQ các cấp tỉnh Sơn La đã chủ trì tổ chức được 511 cuộc giám sát và 24 cuộc góp ý, phản biện xã hội các dự thảo, chương trình, kế hoạch, dự án có liên quan trực tiếp đến nhân dân ở địa phương, tham gia đóng góp ý kiến vào trên 500 dự thảo văn bản,…

Cùng với đó là việc thực hiện nghiêm Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức triển khai, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng lãng phí năm 2020, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ngày càng được nâng cao.

Thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, đồng thời xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, chú trọng giám sát hoạt động quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Bạc Liêu: Giám sát tình hình sử dụng đất

Bạc Liêu: Giám sát tình hình sử dụng đất

Ngày 25/2, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Bạc Liêu đến huyện Hồng Dân và huyện Phước Long giám sát tình hình và kết quả triển khai thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất ...

Xem nhiều nhất