Sự quan tâm đặc biệt dành cho văn hóa, nghệ thuật

Nguyên Khánh (ghi)

Nhà lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng những năm qua Đảng đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực văn hóa bằng những nghị quyết cụ thể. 

Ông Long mong muốn Đảng sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến văn hóa, nghệ thuật để tạo bước phát triển vượt bậc trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay.

Cụm pano cỡ lớn trên đường Điện Biên Phủ (Hà Nội) chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Tô Thế.
Cụm pano cỡ lớn trên đường Điện Biên Phủ (Hà Nội) chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Tô Thế.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ khai mạc sau ít hôm nữa, Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang ở giai đoạn có nhiều cơ hội, thách thức đan xen. Chúng ta đang có đà phát triển kinh tế rất tốt, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế đang được nâng cao và ngày càng được củng cố. Tuy nhiên, đất nước cũng đang phải đối diện với những thách thức bởi thiên tai, bệnh dịch, những thách thức an ninh phi truyền thống. Trong bối cảnh như vậy, người dân rất kỳ vọng Đảng sẽ tiếp tục có những quyết sách đem lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho người dân.

“Với những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, cá nhân tôi cho rằng Đảng luôn luôn có nghị quyết kịp thời, đúng đắn tạo bước phát triển vượt bậc cho văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là văn hóa nghệ thuật truyền thống. Nghị quyết TW5 khóa VIII, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc; hay mới đây là Nghị quyết số 33-NQ/TW khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là những nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa, điều đó chứng tỏ văn hóa được Đảng rất coi trọng”- theo ông Long. 

Ông Long cũng cho rằng, “hướng tới Đại hội lần này, với tư cách là một công dân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi mong rằng Đảng tiếp tục có những nghị quyết sáng suốt để tiếp tục đưa đất nước ta phát triển và tiếp tục khuyến khích để văn hóa nghệ thuật phát triển. Đặc biệt, tôi mong muốn có những nghị quyết cụ thể nhằm khuyến khích sự sáng tạo của các nghệ sĩ hoạt động trong các lĩnh vực âm nhạc nói riêng, trong tất cả các lĩnh vực nghệ thuật nói chung; giúp nghệ sĩ đóng góp, làm cho đời sống văn hóa tinh thần của chúng ta vừa phong phú, vừa đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới.

Có ý kiến cho rằng, chúng ta vẫn coi trọng phát triển kinh tế hơn là văn hóa, cá nhân tôi không nghĩ như vậy. Bởi vì ở mỗi một hoàn cảnh lịch sử cụ thể, một thời điểm cụ thể cần đưa ra những quyết định phù hợp.

Trong thời điểm này, ngay cả khi chúng ta không giàu về kinh tế chúng ta vẫn nghĩ tới văn hoá một cách nghiêm túc, đấy là vấn đề rất quan trọng. Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật chiếm khoảng 2% GDP của đất nước là một minh chứng cụ thể về sự quan tâm đến lĩnh vực văn hóa xã hội ngày một nhiều hơn, chứng tỏ Đảng luôn quan tâm đến lĩnh vực văn hóa. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đâu đó kết quả chưa được như mong muốn. Tôi rất mong muốn, từ những nghị quyết liên quan lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật,  Đảng và Nhà nước có những ưu tiên cụ thể, sát sao hơn để nghị quyết đi vào cuộc sống giúp lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật chính thống như giao hưởng thính phòng, âm nhạc mang tính học thuật, các dòng ca khúc cách mạng, trữ tình, mảng âm nhạc dân tộc… có chỗ đứng, xứng đáng với tầm vóc, vị thế của nó”.

Trung tướng Khuất Duy Tiến: “Tôi tin rằng, kỳ này Đại hội Đảng của chúng ta, sẽ bầu được những cán bộ lãnh đạo xứng đáng, được chọn lựa kĩ lưỡng. Vì, từ đại hội cấp cơ sở, Đảng ta chọn lọc rất kĩ, nhằm lựa chọn ra những người lãnh đạo đủ tâm, đủ tầm, đủ sức lãnh đạo đất nước. Cá nhân tôi thấy, nhiệm kỳ này, Đảng đã lấy ý kiến của nhân dân góp ý cho Đảng một cách dân chủ, khoa học. Nó chứng tỏ, Đảng luôn lấy dân làm gốc; lắng nghe ý kiến của dân để xây dựng Đảng. Đặc biệt thời gian qua Đảng đã làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng thu được nhiều kết quả nhất định. Tôi tin rằng sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đảng ta tiếp tục đổi mới tiến lên một bước mới, tiếp tục nhân lên niềm tin trong nhân dân về vai trò và sự lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới của Đảng”.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất