Sửa đổi, bổ sung Quy trình thu BHXH, BHYT, cấp mã số hộ gia đình và mã số BHXH: Việc làm cấp thiết

Hà Nguyên

Đây là đánh giá của các đại biểu tại Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quyết định số 595/QĐ-BHXH về Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và Quyết định số 346/QĐ-BHXH về Quy chế Quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT do BHXH Việt Nam tổ chức mới đây.

Sửa đổi, bổ sung Quy trình thu BHXH, BHYT, cấp mã số hộ gia đình và mã số BHXH: Việc làm cấp thiết

Quang cảnh Hội nghị.

Theo BHXH Việt Nam, việc quản lý, cấp mã số BHXH và quy trình thu BHXH, BHYT là hai hoạt động nghiệp vụ có quan hệ mật thiết trong lĩnh vực thu. Đặc biệt, đây là nền tảng quan trọng của cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, để BHXH Việt Nam thực hiện cung cấp dịch vụ công tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hiện nay, BHXH Việt Nam đang cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và nhận được sự đánh giá cao từ người dân và Chính phủ. Tuy nhiên, theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, quá trình thực hiện cho thấy, vẫn còn một số điểm cần sửa đổi mới có thể đáp ứng được sự hài lòng của người dân, nhất là thực hiện chủ trương của BHXH Việt Nam về hoàn thiện quy trình nghiệp vụ theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Cụ thể, quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT được ban hành theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH sẽ được sửa đổi toàn diện; đồng thời ban hành quy chế mới về quản lý CSDL hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT.

Dự thảo Quy chế Quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT quy định việc quản lý CSDL HGĐ và mã số BHXH của người tham gia đảm bảo mỗi người tham gia chỉ được cấp một mã số BHXH duy nhất; thông tin các thành viên trong HGĐ kê khai đầy đủ, chính xác và cập nhật điều chỉnh kịp thời khi có biến động.

Dự thảo cũng quy định cụ thể về phân cấp phê duyệt quản lý cấp mã số BHXH theo hệ thống ngành dọc. Theo đó, tổ kiểm soát cấp huyện, cấp tỉnh thực hiện kiểm soát quy trình thực hiện, kiểm tra, xác minh và đảm bảo thông tin người tham gia. Riêng cấp tỉnh được phân cấp phê duyệt như sau: Cấp mã số BHXH cho trẻ em mới sinh đối với BHXH các tỉnh chưa thực hiện liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp; cấp, hoàn thiện mã số BHXH cho người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT tại Việt Nam. Tổ kiểm soát Trung ương thực hiện kiểm soát quy trình thực hiện, hồ sơ hợp lệ và phê duyệt đề nghị của Tổ kiểm soát cấp tỉnh.

Theo ông Dương Văn Hào-Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam), dự thảo Quy chế quản lý CSDL hộ gia đình và mã số BHXH có một số điểm mới cần được bàn thảo, thống nhất từ các đơn vị nghiệp vụ và BHXH các địa phương. Cụ thể: Hiện nay, với hệ thống dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, ngành BHXH đã cấp mã số BHXH cho tất cả người dân trên toàn quốc. Còn việc cấp mới mã số BHXH chỉ dành cho các đối tượng trẻ em mới sinh trong khi người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT chưa được kê khai trong CSDL hộ gia đình…     

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất