: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:58 01/03/2018

Biểu dương cô đỡ thôn bản

Các cô đỡ thôn bản chính là những cánh tay nối dài của ngành y tế.

Tại Hội nghị biểu dương cô đỡ thôn bản tiêu biểu trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em do Bộ Y tế phối hợp với Phái đoàn Châu Âu tổ chức ngày 28/2, những đóng góp của các cô đỡ thôn bản trong việc giảm tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh, một trong những mục tiêu thiên niên kỷ, đã được ghi nhận. 

66 cô đỡ thôn bản tiêu biểu đại diện cho gần 3.000 cô đỡ từ các vùng miền khác nhau đã tham dự Hội nghị.   

Ghi nhận sự đóng góp của các cô đỡ thôn bản, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Các cô đỡ thôn bản chính là những cánh tay nối dài của ngành y tế, là cầu nối giữa các cơ sở y tế với đồng bào dân tộc thiểu số, đưa các chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào… 

Ngành y tế cần phối hợp các bộ-ngành, chính quyền và cấp ủy các địa phương nghiên cứu, đề xuất các chính sách để duy trì và phát triển mạng lưới cô đỡ thôn bản tại các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đảm bảo thực hiện tốt chế độ đãi ngộ để cô đỡ thôn bản yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Ngọc Kha