Hội thảo về thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm

V.Nhất

Ngày 10/3, tại TP Quy Nhơn (Bình Định), Đoàn giám sát của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên giai đoạn 2011-2016”.

Tại Hội thảo, có các tham luận của Bộ Y tế về “Tình hình thực thi chính sách, pháp luật trong ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn đối với sản phẩm thực phẩm, dụng cụ bao gói chứa đựng thực phẩm”;

Bộ NN&PTNT về “Quản lý ATTP đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP trong lĩnh vực quản lý của ngành Nông nghiệp”;

Bộ Công thương về “Quản lý ATTP đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương”.

Ngoài ra, các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị cũng đã có những bài tham luận, nghiên cứu xung quanh chủ đề thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP.        

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất