: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Sử dụng kháng sinh có trách nhiệm

Sáng 13/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ thế giới nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh. Theo đó, thực hiện khẩu hiệu sử dụng kháng sinh có trách nhiệm, trong “Tuần lễ thế giới nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh” từ 12-18/11, Việt Nam sẽ triển khai cách tiếp cận mới trong truyền thông, nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh.