Tiến tới đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế

 Xuân Thuỷ

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ cho phép các doanh nghiệp bảo hiểm thương mại tham gia vào bảo hiểm y tế (BHYT) xã hội. BHYT thương mại sẽ bổ sung cho những dịch vụ chưa được BHYT chi trả. Khi không may mắc bệnh, người dân sẽ được khắc phục những rủi ro trong chi tiêu y tế.

Tiến tới đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế

Hiện vẫn còn khoảng 10 triệu người chưa tham gia bảo hiểm y tế.

Mở rộng bảo hiểm y tế thương mại 

Thống kê cho thấy, hiện nay vẫn còn khoảng 10 triệu người chưa tham gia BHYT theo Luật BHYT. Phần lớn người dân tham gia vào các gói bảo hiểm sức khoẻ hoặc BHYT thương mại, đồng thời  với tham gia BHYT. Bên cạnh đó, còn một bộ phận đáng kể người dân vẫn chưa tham gia bất kỳ hình thức BHYT nào.

Theo ông Lê Văn Khảm - Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), hiện nay người có thẻ BHYT phải chi trả các dịch vụ không thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT bao gồm: thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật ngoài danh mục; khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc, dịch vụ y tế dự phòng; sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sức khoẻ sinh sản; điều trị tật khúc xạ, sử dụng kính mắt, răng giả… Người bệnh chịu chi phí phải cùng chi trả là  5%, 20% tổng chi. Về khám, chữa bệnh trái tuyến tỉnh, trung ương, người bệnh sẽ phải chi trả 100% chi phí ngoại trú (hoặc từ 40% đến 60% chi phí); phải cùng chi trả đối với một số loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật (có trong danh mục bảo hiểm y tế) và phần chi phí chênh lệch khi khám, chữa bệnh theo yêu cầu. 

Thống kê tham gia BHYT cân đối số thu - chi hằng năm cho thấy, mặc dù về tổng thể quỹ BHYT vẫn đảm bảo cân đối thu chi nhưng khó có khả năng mở rộng thêm quyền lợi khi chưa điều chỉnh mức đóng BHYT trong ngắn hạn. Nhằm đa dạng các gói BHYT và tăng cường liên kết giữa bảo hiểm xã hội với BHYT thương mại, Bộ Y tế sẽ cho phép các doanh nghiệp BHYT thương mại tham gia vào BHYT xã hội và cung cấp các sản phẩm ngoài phạm vi quyền lợi của BHYT. Nghị quyết 20/TƯ đã ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do BHYT chi trả phù hợp với khả năng của quỹ bảo hiểm y tế. BHYT bảo đảm chi trả cho các dịch vụ ở mức cơ bản; người sử dụng dịch vụ chi trả cho phần vượt mức, đồng thời, đa dạng các gói BHYT, tăng cường liên kết giữa BHYT xã hội với BHYT thương mại. 

Lấp đầy khoảng trống 

Ông Lê Văn Khảm cho biết, sự hoạt động của các doanh nghiệp BHYT thương mại không mới và phát triển rất mạnh trong nhiều lĩnh vực như bảo hiểm cho trường hợp bị thương tật, tai nạn, ốm đau,… Tuy nhiên, trong bối cảnh BHYT nhà nước chỉ đáp ứng dịch vụ cơ bản, thì việc có mặt của BHYT thương mại vào BHYT nhà nước sẽ bù vào khoảng trống giữa BHYT nhà nước với chi phí thực tế. 

Được biết, BHYT thương mại sẽ tham gia vào BHYT xã hội thông qua quá trình các doanh nghiệp triển khai các gói sản phẩm như chi trả bảo hiểm cho danh mục thuốc, vật tư ngoài chi trả BHYT; thiết kế gói quyền lợi bổ sung cho chi phí cùng chi trả, phần chênh lệch khi khám, chữa bệnh theo yêu cầu như trái tuyến ở tuyến tỉnh, Trung ương. Các doanh nghiệp cũng có thể tham gia các gói khác theo yêu cầu của thị trường. 
Thực tế cho thấy, trên thế giới, nhiều tổ chức BHYT tư nhân, thương mại đang triển khai các gói y tế bổ sung. Ở Úc, BHYT chi trả từ 75-80% chi phí khám, chữa bệnh của người dân nên các tổ chức thương mại tham gia vào lĩnh vực bảo hiểm này cung cấp các gói y tế bổ sung với 20% chi phí còn lại. Chính vì thế, Việt Nam hoàn toàn có thể thiết kế được loại hình BHYT thương mại với các gói y tế bổ sung, gói nâng cao, các gói sản phẩm theo yêu cầu. 

Để kiểm soát chất lượng của BHYT thương mại, theo ông Lê văn Khảm, cần phải có thêm một quy trình trong kết nối liên thông giữa BHYT xã hội và BHYT thương mại. Từ đó nâng cao vai trò của ngành y tế trong kiểm soát chất lượng dịch vụ y tế thuộc gói BHYT thương mại.

Ở thời điểm hiện tại, BHYT thương mại là một lĩnh vực mới. Do đó, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam và các tổ chức y tế có liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, bàn thảo về cách thức triển khai các gói liên kết và sự tham gia của doanh nghiệp BHYT thương mại trong BHYT xã hội.   

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất