Sức mạnh đại đoàn kết - cội nguồn đi đến thành công

Hương Diệp

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019), Quốc khánh 2-9, sáng 27/8, tại Gia Lai, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đến dâng hương, hoa tại Tượng đài "Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên" ở Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku.

Sức mạnh đại đoàn kết - cội nguồn đi đến thành công

Sức mạnh đại đoàn kết - cội nguồn đi đến thành công - 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dâng hương, hoa tại Tượng đài "Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên" ở Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku.

Cùng tham dự có ông Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông A Pớt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum; Ông Hồ Văn Điềm, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên ở Quảng trường Đại Đoàn Kết, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã đặt vòng hoa và dâng hương tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người đã kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết - nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc ta. Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn, nhà chiến lược thiên tài, nhà tổ chức vĩ đại, Người sáng lập và là linh hồn của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019), Quốc khánh 2-9 là dịp để nhân dân cả nước tiếp tục khẳng định ý chí sắt đá của toàn dân tộc đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, tiếp tục giương cao ngọn cờ Hồ Chí Minh, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của Người, vững bước đi theo con đường mà Người đã chỉ ra, ra sức phấn đấu để hoàn thành sự nghiệp lớn lao mà Người đã để lại, biến hoài bão lớn lao của Người thành hiện thực.

Sức mạnh đại đoàn kết - cội nguồn đi đến thành công - 2

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong suốt chặng đường gần 90 năm lịch sử, MTTQ Việt Nam luôn tự hào về truyền thống và sứ mệnh của mình, luôn gìn giữ và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giành được những thắng lợi vẻ vang trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mang lại những thành quả to lớn sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

Nhắc tới tinh thần đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Một trong những nhiệm vụ bao trùm quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc trong những năm tới là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động... Bất cứ công việc gì, dù lớn hay nhỏ, muốn thực hiện thành công, nhất thiết phải có sự đoàn kết, có sự đồng tâm hiệp lực, nội bộ nhất trí, xã hội đồng thuận; cách mạng muốn tiến lên càng phải xây dựng được khối đại đoàn kết vững chắc”.

Thấm nhuần tư tưởng đó, trong suốt nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam luôn khẳng định vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của mình, từ đó khích lệ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, làm cầu nối tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần tạo sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc và động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Sức mạnh đại đoàn kết - cội nguồn đi đến thành công - 3

Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam dâng hoa tại Tượng đài "Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên".

Trước Tượng đài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, tinh thần Đại đoàn kết mà Bác đã để lại mãi thấm nhuần và là hành trang xuyên suốt trong các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ khai mạc vào ngày 19/9 tới đây.

Tinh thần ấy sẽ thể hiện sâu sắc qua sự đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường, củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất