: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Áp lực cạnh tranh trên thị trường bán lẻ

    15/06/2019 06:40

    Áp lực cạnh tranh tại thị trường bán lẻ trong nước ngày càng lớn, nhất là khi thị trường này chứng kiến cuộc rút lui của Auchan khỏi thị trường Việt Nam do bị thua lỗ kéo dài. Câu hỏi đặt ra là: Dành được nhiều ưu đãi khi đầu tư tại thị trường Việt Nam, tại sao một doanh nghiệp (DN) FDI như Auchan lại có kết cục như vậy?