: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
 • Thủ tục chuyển sang đóng Bảo hiểm Xã hội tự nguyện

  21/12/2019 06:00

  Theo BHXH Việt Nam, để được tham gia BHXH tự nguyện thì người lao động phải  không còn thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 4, Điều 2, Luật BHXH 2014, người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

 • Thí điểm gói ngắn hạn Bảo hiểm Xã hội tự nguyện

  23/11/2019 06:52

  Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ ban hành chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, Bộ LĐTBXH vừa có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm gói BHXH tự nguyện ngắn hạn và linh hoạt nhằm thu hút người lao động đến với chính sách BHXH tự nguyện. Theo đó đã đề xuất bổ sung 3 gói BHXH tự nguyện mới bên cạnh chế độ BHXH tự nguyện hiện hành.

 • Chế độ tử tuất đối với thân nhân của người tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện

  26/10/2019 09:45

  Theo quy định tại Điều 81 Luật BHXH, người lao động đang đóng BHXH tự nguyện khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp tuất một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

 • Gỡ bỏ những rào cản để người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

  26/10/2019 09:04

  Đây là những vấn đề được các đại biểu đưa ra tại buổi họp trực tuyến “Để chính sách bảo hiểm xã hội đi vào thực tiễn” do Báo Nhân Dân tổ chức mới đây.

 • Bắc Ninh: Nhiều nỗ lực phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

  17/08/2019 08:00

  Nếu như những năm trước người dân tỉnh Bắc Ninh còn thờ ơ với việc tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện thì đến nay nhờ có những giải pháp mạnh mẽ kết hợp với truyền thông, việc thực hiện chính sách BHXH tự nguyện đã có nhiều đột phá.