: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Thêm sản phẩm điều trị cho những người đau xương khớp

    08/05/2018 16:57

    Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên thuộc Viện Hàn lâm KH&CN; Việt Nam vừa chuyển giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài Chiết xuất KG1 từ cây Địa liền cho Công ty CP Dược phẩm Thái Minh để đưa vào sản xuất sản phẩm hỗ trợ điều trị các bệnh lý về xương khớp.