: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Người phụ nữ Khùa đầu tiên làm Bí thư Đảng ủy xã

    29/08/2019 08:00

    Với uy tín của mình, năm 2015, chị Hồ Thị Thoi là người dân tộc thiểu số đầu tiên ở huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) được bầu làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trọng Hóa. Không chỉ vậy, chị còn là điển hình trong phong trào phụ nữ người dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi.