: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Việt Nam triển khai các biện pháp hòa bình trên Biển Đông

    16/07/2019 18:38

    Về những diễn biến trên Biển Đông gần đây, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề, đấu tranh yêu cầu tôn trọng vùng biển Việt Nam, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên vùng biển của mình, không có hành động làm phức tạp tình hình.