: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Lùng nhùng việc bổ nhiệm lãnh đạo Sở Y tế Lạng Sơn

    20/05/2020 08:00

    Liên quan đến sự việc Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn được bổ nhiệm khi còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn chức danh mà Báo Đại Đoàn kết đã phản ánh, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn và đề xuất tỉnh xem xét không thực hiện các biện pháp khắc phục.