: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Thu lợi từ cây trà hoa vàng

    30/09/2019 08:00

    Cây trà hoa vàng kết nụ vào tháng 6 âm lịch, đến cuối tháng 10 bắt đầu cho thu hoạch. Đó cũng là lúc người trồng trà ở Ba Chẽ (Quảng Ninh) rất phấn khởi, vì hiện thời giá mỗi kg hoa sấy khô bán được tới 15 triệu đồng.