: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Người phụng sự cây trầm hương Việt Nam

    21/04/2019 08:00

    Để nói về trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội cũng như những nỗ lực không mệt mỏi trên hành trình đưa thương hiệu Trầm Hương Khánh Hoà ra với thế giới, ông Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch HĐQT Công ty Trầm Hương Khánh Hoà - ATC chỉ nhận mình là người phụng sự cây trầm hương Việt Nam, nặng lòng với đất nước, nhất là mảnh đất Khánh Hoà, nơi ông đã xem là quê hương thứ hai của mình.