: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Trông vời con nước

    18/08/2019 08:30

    Người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hay truyền tai nhau câu nói “Tháng bảy nước nhảy lên bờ” để báo hiệu mốc thời gian khi mùa lũ về. Tuy nhiên đến nay đã qua rằm tháng 7, nhưng người dân vùng ĐBSCL vẫn đang trông vời con nước…