: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Thả 88 cá thể động vật về rừng quốc gia Chư Mom Ray

    26/03/2019 10:30

    Trung tâm Cứu hộ động vật (Ban quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray) vừa phối hợp với các ngành chức năng tiến hành thả 88 cá thể động vật được trung tâm tiếp nhận, nuôi dưỡng trong thời gian qua, các cá thể này đã đủ điều kiện sức khỏe để trả về môi trường sống tự nhiên của rừng quốc gia Chư Mom Ray.