: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Liên kết kinh tế là cơ sở của liên kết vùng

    03/07/2019 08:00

    Liên kết để phát triển vùng kinh tế trọng điểm là vấn đề hết sức quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế việc liên kết vẫn chưa phát huy được những thế mạnh để tạo ra động lực tăng trưởng. Nguyên nhân từ đâu?