: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Kỷ luật nhiều Thứ trưởng do vi phạm về cổ phần hóa DN ngành GTVT

    08/07/2019 16:31

    UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo các ông: Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT, Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trần Ngọc Thành, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Hai Thứ trưởng khác của Bộ GTVT cũng bị khiển trách.