: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Phòng chống lây lan dịch bệnh tại các cơ sở thờ tự

    12/03/2020 15:21

    Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh viêm đường hô cấp Covid–19, 43 tổ chức tôn giáo Việt Nam và các tổ chức tôn giáo trực thuộc đã tích cực tuyên truyền để các tín đồ, Tăng, Ni, Phật tử và nhân dân nhận thức mức độ nguy hại của dịch bệnh, đồng thời đưa ra các biện pháp phòng bệnh hợp lý, tránh lây lan ra diện rộng.