: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Thêm cơ hội phát triển công nghệ tài chính

    23/03/2019 09:00

    Ngày 22/3, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Kinh tế và Tài chính quốc tế lần thứ 8. Các doanh nghiệp Fintech đến từ Hàn Quốc bày tỏ mong hợp tác, đầu tư liên quan đến việc phát triển thị trường công nghệ tài chính (Fintech) tại Việt Nam. 

  • Thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính

    13/08/2019 23:33

    Ngày 13/8, tại Hà Nội, Chương trình Thử thách sáng tạo cùng công nghệ tài chính Việt Nam (Chương trình FCV) lần thứ hai chính thức được khởi động (thời gian dự kiến kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11/2019).