: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Những điểm sáng xã vùng sâu

    06/06/2019 09:00

    Cư Pui, Cư Đrăm và Yang Mao là 3 xã vùng sâu của huyện Krông Bông (Đắk Lắk). Tuy điều kiện còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong những năm qua, các địa phương này rất quan tâm và làm tốt công tác thu gom rác thải sinh hoạt, luôn đảm bảo vệ sinh, môi trường ở khu dân cư và các cơ quan, đơn vị.

  • Những tấm gương sáng ở Cư Đrăm

    03/05/2019 08:00

    Cư Đrăm là xã vùng sâu của huyện Krông Bông (Đắk Lắk). Điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn thế nhưng thời gian qua ở địa phương đã xuất hiện những tấm gương là cán bộ nghỉ hưu làm kinh tế giỏi. Họ chính là động lực để bà con trong buôn làng noi theo.