: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Đại đức Thích Trúc Thái Minh gửi lời xin lỗi đến nhân dân

    29/03/2019 17:42

    Tại buổi làm việc ngày hôm nay, Đại đức Thích Trúc Thái Minh và đại diện tăng chúng chùa Ba Vàng đã thỉnh nguyện sự cần cầu sám hối Đại Tăng lên Trung ương GHPG Việt Nam vào thời gian thích hợp và gửi lời xin lỗi tới các cấp, các ngành, các Phật tử, tín đồ, nhân dân và các cơ quan, phóng viên báo chí. 

  • Nhiều ‘bí ẩn’ xung quanh chùa Ba Vàng Quảng Nam

    29/03/2019 11:47

    Ngay sau khi báo Đại Đoàn Kết đăng bài “Còn một chùa Ba Vàng liên quan đến sư Thích Trúc Thái Minh…”, Văn phòng báo tại Quảng Nam, Quảng Ngãi đã tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi của bạn đọc quan tâm về vấn đề này.