: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • 6 hợp phần để phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số

    01/08/2019 07:00

    Ngày 31/7, Ủy ban Dân tộc, Đại sứ quán Ai len; Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo tham vấn nội dung Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025. Đề án này sẽ được Chính phủ cho ý kiến tại phiên họp thường kỳ tháng 7 diễn ra vào hôm nay (1/8).