: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Phù Lưu - Làng văn hóa đất Kinh Bắc

    25/08/2019 07:24

    Thời xưa, Phù Lưu có tên là làng Giầu, chợ Giầu, thôn Thị, thuộc tổng Phù Lưu, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Phù Lưu là một trong những làng cổ nhất đồng bằng Bắc Bộ, cách Hà Nội 16 km về phía Bắc, vốn xưa là một trong “tam Cổ ngũ Phù” (Cổ Loa, Cổ Bi, Cổ Pháp; Phù Lưu, Phù Chẩn, Phù Khê, Phù Đổng, Phù Dực), những làng nổi tiếng của xứ Kinh Bắc.