: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Những trù liệu trong Di chúc của Bác

    22/08/2019 07:00

    Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn ở nhiều phương diện. Di chúc ngoài việc thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Người đối với toàn Đảng, toàn dân ta còn phản ánh những trăn trở, tâm nguyện của Người về những vấn đề hệ trọng của Đảng, của đất nước ta: Sự đoàn kết trong Đảng, phát triển con người, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước mà theo Người“đó là một công việc cực kỳ to lớn, phức tạp và khó khăn. Chúng ta phải có kế hoạch sẵn sàng, rõ ràng, chu đáo, để tránh khỏi bị động, thiếu sót và sai lầm”.

  • Chương trình nghệ thuật ‘Muôn vàn tình thương yêu’

    18/08/2019 18:03

    Vào 20h15 ngày 21/8, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với tỉnh Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cầu Truyền hình - Phát thanh trực tiếp với chủ đề: “Muôn vàn tình thương yêu” kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ đi xa, 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác.