: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Mỗi khu dân cư một địa chỉ hỗ trợ

    18/01/2016 08:20

    Với phương châm mỗi địa phương, khu dân cư một địa chỉ hỗ trợ, cuộc vận động Ngày Vì người nghèo ở Phú Thọ đã khơi dậy truyền thống “tương thân tương ái”, tạo sức lan tỏa rộng trong cộng đồng.