: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Lâm Đồng: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

    30/08/2019 07:30

    Chiều ngày 29/8, kỳ họp thứ 9 - kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX được tổ chức, nhằm tiến hành xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Trong đó có việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của các huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh và Đạ Huoai.