: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện

    27/08/2019 08:00

    Ngày 26/8, Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) TPHCM tổ chức họp báo về việc xử lý rác thải trên địa bàn thành phố. Theo thống kê của Sở TNMT TPHCM, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đã thu gom, vận chuyển năm 2018 là 3.007.382 tấn, trung bình 9.231 tấn/ngày, tăng hơn 4% so với năm 2017.