: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Đức Bab - đấng tiên phong của tôn giáo Baha’i

    29/10/2019 08:00

    Từ ngày 29 đến 30/10, cộng đồng Baha’I Việt Nam và khắp thế giới sẽ tổ chức kỷ niệm 200 năm Giáng sinh của Đức Bab (1819-2019), Đấng Biểu hiện của Thượng Đế và là Đấng Tiền phong của Tôn giáo Baha’i.