: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Khoan thư sức dân, quốc sách dựng nước và giữ nước

    04/08/2017 16:51

    Thời gian này, tôi cơ bản đang đi thực tế để xây dựng kịch bản phim tài liệu về vũ khí của người Việt trong tiến trình tự vệ, đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ và xây dựng đất nước. Tôi rất băn khoăn, ở một điểm, vũ khí của người Việt, của cha ông ta cơ bản là rất thô sơ, giản phác, hiệu năng chiến đấu không cao (cũng có thể là do thất tán hoặc công tác lưu giữ, sưu tầm, hệ thống chưa đúng mức) thế mà cha ông ta đã tạo nên những võ công chói lọi.

  • Quảng Trị: Hàng trăm hộ dân dùng nước nhiễm sắt vượt hơn 18 lần

    04/07/2017 08:30

    Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có kết quả quan trắc chất lượng nước giếng tại thôn Vân Hoà, xã Triệu Hoà, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), nghi bị ô nhiễm nguồn nước làm nhiều người dân hoang mang, lo lắng.