: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Ngăn chặn thao túng giá chứng khoán

    06/06/2019 08:00

    Liên tiếp các hoạt động thao túng giá chứng khoán bị phát hiện trong thời gian qua, nhưng dù đã có chế tài phạt nặng từ 500 – 600 triệu đồng được đưa ra, những giao dịch ảo và tạo giá trị ảo cho cổ phiếu ngày càng tinh vi, khó lường hơn. Vấn đề kiểm soát và xử lý thế nào vẫn đang làm đau đầu nhà chức trách…