: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017

    13/12/2019 23:00

    Sáng 13/12 Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo công bố kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017.  Theo, tính toán lại, GDP năm 2017 đạt gần 6,3 triệu tỷ đồng, so với mức hơn 5 triệu tỷ đồng đã công bố, tăng 1,3 triệu tỷ đồng, giúp GDP bình quân đầu người tăng lên gần 3.000 USD. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm.