: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Ứng viên giáo sư giảm nhiều

    29/08/2019 07:00

    Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công khai 555 ứng viên xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS.PGS)  năm 2019. Con số này giảm hơn một nửa so với số GS, PGS được công nhận năm 2017, trong đó có những ngành trắng ứng viên GS.

  • Phát tán tin nhắn rác ngày càng chuyên nghiệp, bài bản

    15/04/2018 10:00

    Đại diện Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, phương thức phát tán tin nhắn rác ngày càng chuyên nghiệp và cần có phải xử điểm một số hành để răn đe các đối tượng.